تبلیغات
پرتال قائم - برای آمدنت ، انتظار ، غمگین است
 
 
 


ذكر تعجیل فرج،رمز نجات بشر است، مابرآنیم كه این ذكر جهانی بشود.

برای آمدنت ، انتظار ، غمگین است

برای آمدنت ، انتظار ، غمگین است

برای آمدنت ، انتظار ، غمگین است
دل ِ گرفته ی این روزگار ، غمگین است
گذشت فصل زمستان ولی ببین بی تو
چقدر چهره ی فصل بهار، غمگین است
اگرچه زاهد ک روزه دار ، خوابیده
ولیکن عاشق شب زنده دار،غمگین است
هنوز مثل گذشته ، ندای حق یا حق
شبیه قصه ی حلاج و دار،غمگین است
حریم خانه ی مادر بزرگ غرق دعاست
نگاه ساعت شماطه دار ، غمگین است
کویر قلب مرا آتش تو سوزانده
بر او به رسم تسلی ببار ، غمگین است...

شعر از: مرضیه خدیر


 [ ]
[ مرتبط با ] : شعر
ن : محمد مهدی واحدتی نیا
ت : یکشنبه 22 اسفند 1389
 
 
 
محمد بن حسن عسکری (عج) آخرین امام از امامان دوازده گانه شیعیان است. در ١۵ شعبان سال ٢۵۵ هـ.ق در سامرا به دنیا آمد و تنها فرزند امام حسن عسکری (ع)، یازدهمین امام شعیان ما است. مادر آن حضرت نرجس (نرگس) است که گفته اند از نوادگان قیصر روم بوده است. «مهدی» حُجَت، قائم منتظر، خلف صالح، بقیه الله، صاحب زمان، ولی عصر و امام عصر از لقبهای آن حضرت است.