تبلیغات
پرتال قائم - نام کتاب: دلایل عقلی و نقلی امامت و مهدویت...معرفی_کتاب
 
 
 


ذكر تعجیل فرج،رمز نجات بشر است، مابرآنیم كه این ذكر جهانی بشود.

نام کتاب: دلایل عقلی و نقلی امامت و مهدویت...معرفی_کتاب

معرفی کتاب

نام کتاب: دلایل عقلی و نقلی امامت و مهدویت

 
معرفی کتاب

نام کتاب: دلایل عقلی و نقلی امامت و مهدویت

تدوین: رحیم لطفى
تعداد صفحه: 256
ناشر: بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود
سال نشر: 1387
باور به امامی که تداوم‌بخش جریان نبوت، برخوردار از عصمت و علم برتر و نیز منصوص و منصوب از سوی خداوند است، نقطه آغاز اختلاف در حوزه عقاید و کلام اسلام محسوب می‌شود؛ به گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد قبول یا رد چنین عقیده‌اى، منشأ دیگر عقاید و احکام متفاوت مذاهب اسلامی است.
اگرچه در حیطه مکتب اسلام، مذاهب و فرقه‌های گوناگونی چون امامیه، اشاعره، معتزله، ماتریدیه، جعفرى، شافعى، مالکى، حنفی و ... پدید آمده، ولی مهم‌ترین انشعاب فرق گوناگون اسلامی از ناحیه مسأله امامت است که تمام این صف بندی‌ها را به دو صف اصلی اهل تشیع و اهل تسنن تقسیم می‌کند.
شیعه برای اثبات الهی بودن منصب امامت و نیز خلافت بلافصل حضرت علی(ع) و یازده فرزندش:، دلایل عقلی و نقلی فراوانی دارد؛ هم‌چنان که براساس دلایل متقنى، به وجود امام حیّ اما غایب، ایمان آورده است. کتاب دلایل عقلی و نقلی امامت و مهدویت تألیف رحیم لطیفی در دو بخش دلایل عقلی اثبات مهدویت و دلایل نقلی اثبات مهدویت به اثبات این مسأله مهم و اساسی می‌پردازد.
در بخش اول با مطالبی چون برهان لطف و اثبات مهدویت، برهان امکان اشرف و اثبات مهدویت، برهان واسطه فیض و اثبات مهدویت و برهان انسان کامل و اثبات مهدویت و در بخش دوم با آیات و روایات به اثبات این موضوع می‌پردازد.

نام کتاب: تعلیم و تربیت در عصر ظهور

تدوین: رحیم کارگر
تعداد صفحه: 128
ناشر: بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود
سال نشر: 1387
یکی از پرسش‌های اساسی در مورد عصر ظهور، امکان اصلاح اخلاقی و تغییرات روحی و معنوی در انسان‌ها و دوری آنان از معصیت، فسادگرى، جنایت و بیداد است؛ یعنی آیا انسان‌ها واقعاً خوب و صالح می‌شوند؟ براساس روایات پاسخ این سؤال، روشن و مثبت است؛ یعنی در سایه تعلیم و تربیت و دانایی و پارسایى، آنان گام در جاده راستی و درستی می‌نهند و به رشد فکری و اخلاقی می‌رسند، در واقع اصلاح کامل و همه جانبه رفتار، اخلاق، پندار و گفتار انسان‌ها به دست امام عصر و در پرتو دولت اخلاقی صورت می‌گیرد. بیان چرایی و چگونگی این دگرگونی روحی و انقلاب اخلاقى، می‌تواند راهگشای بسیاری از پژوهش‌ها و رویکردهای معرفتی درباره امکان اصلاح انسان و رفع مشکلات عدیده بشر و تعلیم و تربیت او در همه سطوح باشد. کتاب تعلیم و تربیت در عصر ظهور گامی آغازین، برای درک و فهم تحولات و دگرگونی‌های گسترده و فراگیر در آن عصر و شناخت ماهیت و ساز و کار اصلاح و متعالی شدن انسان و در نتیجه تشکیل جامعه سالم و پاک است.
این مجموعه در دو فصل تعلیم و تربیت قدسی )بصیرت اخلاقی) و ساز و کارهای تعلیم و تربیت به بیان و بررسی این مسأله می‌پردازد.

نام کتاب: پرتویی از سیمای مهدویت در قرآن و حدیث

تدوین: خیرالله مردانى
تعداد صفحه: 456
ناشر: انتشارات راه قرآن
سال نشر: 1385
اگر با دید وسیع قرآنی و به دور از تعصبات قومی و نژادى، در آیات کریمه قرآن دقت نموده و به تفسیر و تأویل آیات از دیدگاه مفسران اسلامی از شیعه و سنی بپردازیم، به این حقیقت می‌رسیم که نه تنها طرح مسأله مهدویت و اعتقاد به ظهور منجی کل با آیات قرآن مغایرت ندارد؛ بلکه مطابقت هم دارد و مشیت پروردگار و اراده خداوندی بر آن است که سرانجام در جهان، حکومت عدالت توسط عدالت‌گستری ایجاد و جهان از سلطه قدرت‌های ظلم و جور و ستم رهایی می‌یابد.
کتاب پرتویی از سیمای مهدویت در قرآن و حدیث در بیست و چهار فصل به بیان و بررسی مسأله مهدویت در آیات قرآن و حدیث می‌پردازد.

نامه جامعه :: مرداد 1388 - شماره 59[ ]
[ مرتبط با ] : معرفی
ن : محمد مهدی واحدتی نیا
ت : شنبه 1 خرداد 1389
 
 
 
محمد بن حسن عسکری (عج) آخرین امام از امامان دوازده گانه شیعیان است. در ١۵ شعبان سال ٢۵۵ هـ.ق در سامرا به دنیا آمد و تنها فرزند امام حسن عسکری (ع)، یازدهمین امام شعیان ما است. مادر آن حضرت نرجس (نرگس) است که گفته اند از نوادگان قیصر روم بوده است. «مهدی» حُجَت، قائم منتظر، خلف صالح، بقیه الله، صاحب زمان، ولی عصر و امام عصر از لقبهای آن حضرت است.