تبلیغات
پرتال قائم - منجی‏گرایی در شبكه جهانی اینترنت
 
 
 


ذكر تعجیل فرج،رمز نجات بشر است، مابرآنیم كه این ذكر جهانی بشود.

منجی‏گرایی در شبكه جهانی اینترنت

منجی‏گرایی در شبكه جهانی اینترن

امروزه، با رواج شبكه جهانی اینترنت دسترسی سریع به موضوعات مختلف علمی ، فرهنگی ، خبری و .. .. ممكن شده است، امّا شاید برخی از افراد در مورد اینكه آیا مسائل دینی ، اعتقادی و معنوی نیز در اینترنت و در بین سیاست‏های مختلف آن جایگاهی دارند یا نه در شك و تردید باشند ؛ با جست‏وجویی سریع در اینترنت می‏توان تردید و شك در این مسأله را از خود دور ساخت و به آماری شگفت‏انگیز دست یافت و آن اینكه اگر شما با موضوعاتی نظیر «پایان جهان» یا «آخرالزمان» و یا «بازگشت عیسی مسیح» و «منجی‏گرایی» در هر یك از موتورهای جستجو و یا دایركتوری‏های اینترنت به جست‏وجو بپردازید حتی فرصت ورق زدن صفحات موجود كه هر یك دارای ده‏ها مدخل (Entery) هستند نیز ، نخواهید داشت چه برسد به ورود به هر مدخل و خواندن و مطالعه جزییات آن .
اطلاعاتی كه در زیر سعی شده تا به صورت بسیار موجز و مختصر ذكر گردد، تنها بخشی از این اطلاعات گسترده است كه با جست‏وجو در موتور جستجوی (google) به دست آمد است. نظر خوانندگان گرامی را به آن جلب می‏نماییم : .....

 

بقیه در ادامه مطلب...منجی‏گرایی در شبكه جهانی اینترنت

امروزه، با رواج شبكه جهانی اینترنت دسترسی سریع به موضوعات مختلف علمی ، فرهنگی ، خبری و .. .. ممكن شده است، امّا شاید برخی از افراد در مورد اینكه آیا مسائل دینی ، اعتقادی و معنوی نیز در اینترنت و در بین سیاست‏های مختلف آن جایگاهی دارند یا نه در شك و تردید باشند ؛ با جست‏وجویی سریع در اینترنت می‏توان تردید و شك در این مسأله را از خود دور ساخت و به آماری شگفت‏انگیز دست یافت و آن اینكه اگر شما با موضوعاتی نظیر «پایان جهان» یا «آخرالزمان» و یا «بازگشت عیسی مسیح» و «منجی‏گرایی» در هر یك از موتورهای جستجو و یا دایركتوری‏های اینترنت به جست‏وجو بپردازید حتی فرصت ورق زدن صفحات موجود كه هر یك دارای ده‏ها مدخل (Entery) هستند نیز ، نخواهید داشت چه برسد به ورود به هر مدخل و خواندن و مطالعه جزییات آن .
اطلاعاتی كه در زیر سعی شده تا به صورت بسیار موجز و مختصر ذكر گردد، تنها بخشی از این اطلاعات گسترده است كه با جست‏وجو در موتور جستجوی (google) به دست آمد است. نظر خوانندگان گرامی را به آن جلب می‏نماییم :

الف) آخرالزمان (پایان جهان) با /000/430/3 مدخل درgoogle با عناوینی نظیر :

1ـ پایان جهان آنطور كه می‏شناسیم :
(www.geocities.com/Athen
s/oracle/9941/)
2ـ جهان چگونه به آخر خواهد رسید .
3ـ آیا بعد از این پایان ، جهان باز هم ادامه خواهد یافت؟
)www.jesus warrior.de/)
4ـ پایان جهان نزدیك است :
)www.aaaa.demon.nl/worldend 2.html)
5ـ خود را برای پایان جهان آماده سازید و ...:
)www.post-gazette.com)

ب) بازگشت عیسی مسیح با 000/507 مدخل با عناوینی نظیر :

1ـ زمان بازگشت عیسی مسیح:
)members.aol.com/jcsaves 7/)
2ـ بازگشت عیسی مسیح و روز خدا
3ـ جلال و بزرگی عیسی مسیح و موضوعات عصر ایمان
4ـ بازگشت عیسی مسیح نزدیك است :
)www.serve.com/exjw/ userspages/Peace.html)
5ـ منابع مذهبی و اطلاعاتی در خصوص ظهور عیسی مسیح
6ـ بازگشت جسمانی عیسی مسیح را تصور كنید
)www.theshop.nent/
gjess/mbpgretum.htm)
7ـ علائم ظهور عیسی مسیح
)users.panola.com)
8ـ بازگشت عیسی مسیح ، واقعیت‏ها ، اهمیّت و نحوه آن:
)www.jokimos.org/vings302.html)
9ـ بازگشت مجدد آقا و نجات دهنده ما عیسی مسیح:
)www.ncinter.net/~ejt/)
10ـ عیسی مسیح عشق را از آسمان با خود می‏آورد:
)www.believers.org/)
حال در اینجا بد نیست تا پاره‏ای از مطالب عنوان شده در این سایت‏ها و منابع را مورد اشاره قرار دهیم تا با مطالب عنوان شده نیز آگاهی بیشتری حاصل گردد :
در مقاله‏ای كه تحت عنوان «بازگشت عیسی مسیح نزدیك است؛ 2 روز = 2000 سال» چنین آمده است :
ما نمی‏توانیم زمان دقیق بازگشت عیسی مسیح را تعیین نماییم ، اما پیشگویی‏های انجیل نشان می‏دهد كه بازگشت او بسیار نزدیك است و پیشگویی‏هایی كه در رابطه با انتظار و برای ظهور مسیح است خاطرنشان می‏سازند كه وی بعد از 2000 سال بازخواهد گشت . انجیل می‏گوید : عیسی دوهزار سال پس از عروجش به آسمان دوباره باز خواهد گشت و هزار سال بر روی زمین پادشاهی خواهد كرد كه در بخش مكاشفات انجیل به آن اشاره شده است . عیسی مسیح را با قلب‏های خود فرا خوانید تا او آقا و سرور شما گردد و نجات دهنده شما و مطمئن باشید كه این عمل پیش از آنكه خواست شما باشد خواست الهی است .
در مقاله دیگری تحت عنوان «زمان بازگشت عیسی مسیح» بحث مفصل و مستدلی در مورد زمان بازگشت وی مطرح شده است و چنین نتیجه‏گیری شده است كه خود حضرت مسیح زمان بازگشت و ظهور خود را نمی‏داند و در انجیل آمده است كه : عیسی به حواریون خود گفت من تنها آنچه را كه خدا به من مأموریت داده است برای شما آشكار می‏سازم (انجیل یوحنا 8 : 17) و تنها آنچه را كه از خدا شنیده‏ام برای شما آشكار سازم (یوحنا 15 : 15) . من بسیاری چیزها را برای شما می‏گویم ، اما آن كس كه مرا به سوی شما فرستاده است حقیقت محض است و من به جهانیان سخنان او را می‏گویم (یوحنا 26 : 8) .
من از خود هیچ چیز ندارم ، بلكه تنها آن چیز را كه او به من امر بكند انجام می‏دهم؛ زیرا من به خواسته خود عمل نمی‏كنم بلكه به خواسته كسی كه مرا به سوی شما فرستاده عمل می‏كنم . (یوحنا 5030) .
عیسی می‏گوید : شما نمی‏توانید زمان و موقع آمدن مرا بدانید؛ زیرا این فقط در ید قدرت خداوند است .
هیچ بشری از آن لحظه (زمان ظهور) آگاهی ندارد ، حتی فرشتگان و تنها خداوند آگاه است . (انجیل متی 36 : 24) .
مسیح می‏گوید : همیشه آماده باشید ؛ زیرا كه من زمانی می‏آیم كه شما فكرش را نمی‏كنید . (لوقا 40 : 12) .
در مقاله دیگری شیوه ظهور حضرت عیسی به این شكل شرح داده شده است كه : عنقریب بعد از آن آزمایش سخت روزگاران خورشید تیره و تار می‏گردد و ماه نور خود را از دست خواهد داد و ستارگان افول خواهند كرد و قدرت‏های آسمانی نیز به لرزه در خواهند آمد و سپس آثار و علائم ظهور آن مرد آسمانی آشكار خواهد شد و سپس تمامی قبائل زمین نگران و غمگین می‏گردند و آنگاه عیسی از ابرهای آسمان با جلال و شكوه و قدرت فرو خواهد آمد . (متی 30 ـ 29 : 24) .
در جای دیگری چنین آمده است كه از آن آزمایش سخت ، خورشید تیره خواهد شد ، ماه نور افشان نخواهد كرد و سپس عیسی با شكوه و جلال و قدرت خواهد آمد و فرشتگاه تحت امر خود را به اطراف و اكناف عالم روانه خواهد كرد و منتخبان خود را از چهار گوشه جهان از بالاترین نقطه آسمان تا پایین‏ترین نقطه زمین جمع خواهد كرد . (مرقس 27 ـ 24 : 13) .

در مقاله‏ای دیگر نشانه‏های آخر الزمان به نقل از انجیل چنین معرفی گردیده است :

در آخرین روزها (منظور روزهای نزدیك به ظهور است) بشر خودخواه و خودپرست خواهد شد ، نسبت به والدین خود ناسپاس و غیر مطیع می‏گردد ، تقدس از بین خواهد رفت ، افراد آشتی طلب و صلح جو نخواهند بود ، وحشی و خونخوار می‏گردند و از خوبی‏ها متنفر می‏گردند ، پیش از آنكه به خدا عشق بورزند ، عاشق لذائذ دنیوی می‏گردند ، مغرور ، متكبر ، فحاش و بددهن می‏شوند .

در مقاله‏ای دیگر هدف بازگشت حضرت عیسی چنین عنوان شده است :

در ادعیه‏ای كه حضرت عیسی به طرفداران خود تعلیم داده آمده است كه : برای ایجاد یك پادشاه الهی در زمین دعا كنید : پادشاهی و حكومت الهی تحقق خواهد یافت و همانطور كه در آسمان‏ها ایجاد شده در زمین نیز تحقق می‏یابد . (انجیل متّی 10 : 6) .
و در این زمان گفته‏های داوود تحقق خواهد یافت ، صالحان وارث زمین خواهند شد و برای همیشه در زمین سكنی خواهند گزید . (زبور داود 29 : 37) . مسیح به زمین بازخواهد گشت و با بر انداختن نظام‏های بشری، پادشاهی الهی را بر روی زمین حكمفرما خواهد ساخت . او جهان را از تبه كاری و شرارت خواهد زدود و با جلال و شكوه الهی، به عنوان راه حلی مقدس برای مشكلات فعلی پر خواهد كرد .
الهی ، صالحانه و میانه رو زندگی كنید ، در جهان كنونی به دنبال آن امید مقدس ، ظهور شكوهمند حكومت الهی و عیسی مسیح نجات دهنده بگردید . (13 ـ 12 : انجیل تیطس)


[ ]
[ مرتبط با ] : مهدویت
ن : محمد مهدی واحدتی نیا
ت : شنبه 1 خرداد 1389
 
 
 
محمد بن حسن عسکری (عج) آخرین امام از امامان دوازده گانه شیعیان است. در ١۵ شعبان سال ٢۵۵ هـ.ق در سامرا به دنیا آمد و تنها فرزند امام حسن عسکری (ع)، یازدهمین امام شعیان ما است. مادر آن حضرت نرجس (نرگس) است که گفته اند از نوادگان قیصر روم بوده است. «مهدی» حُجَت، قائم منتظر، خلف صالح، بقیه الله، صاحب زمان، ولی عصر و امام عصر از لقبهای آن حضرت است.