تبلیغات
پرتال قائم - همیشه امیر .::.شعر.::.
 
 
 


ذكر تعجیل فرج،رمز نجات بشر است، مابرآنیم كه این ذكر جهانی بشود.

همیشه امیر .::.شعر.::.

صدای کیست چنین دل‌پذیر می آید؟کدام چشمه، به این گرم‌سیر می آید؟

صدای کیست که این گونه روشن و گیراست؟که بود و کیست که از این مسیر می آید؟ با ادامه مطلب مراجعه فرمایید ...


صدای کیست چنین دل‌پذیر می آید؟کدام چشمه، به این گرم‌سیر می آید؟

صدای کیست که این گونه روشن و گیراست؟که بود و کیست که از این مسیر می آید؟

چه گفته است، مگر جبرئیل با احمد؟صدای کاتب و کلک دبیر می آید

خبر به روشنی روز، در فضا پیچیدخبر دهید؛ کسی دست‌گیر می آید

کسی بزرگ‌تر از آسمان و هر چه در اوستبه دست‌گیری طفل صغیر می آید

علی به جای محمد، به انتخاب خداخبر دهید؛ بشیری نذیر می آید

کسی به سختی سوهان؛ به سختی صخرهکسی به نرمی موج حریر می آید

کسی که مثل کسی نیست؛ مثل او، تنهاستکسی شبیه خودش، بی‌نظیر می آید

خبر دهید که دریا، به چشمه خواهد ریختخبر دهید به یاران، «غدیر» می آید

به سالکان طریق شرافت و شمشیرخبر دهید که از راه، پیر می آید

خبر دهید به یاران، دوباره از بیشهصدای روشن یک شرزه شیر می آید

«خم غدیر» به دوش از کرانه‌ها، مردیبه آبیاری خاک کویر می آید

کسی دوباره به پای یتیم می سوزدکسی دوباره سراغ فقیر می آید

کسی حماسه تر از این حماسه‌های سبککسی که مرگ، به چشمش حقیر می آید

«غدیر» آمد و من خواب دیده‌ام، دیشبکسی سراغ من گوشه‌گیر می آید

کسی به کلبه‌ی شاعر، به کلبه‌ی درویش

به دیده‌بوسی «عید غدیر» می آید

شبیه چشمه، کسی جاری و تپنده، کسیشبیه آینه، روشن‌ضمیر می آید

علی همیشه بزرگ است، در تمام فصولامیر عشق، همیشه امیر می آید

به سربلندی او، هر که معترف نشود

 به هر کجا که رود، سر به زیر می آید

شبیه آیه‌ی قرآن، نمی‌توان آوردکجا شبیه به این مرد، گیر می آید؟

مگر ندیده‌ای آن اتفاق روشن رابه این محله، خبرها، چه دیر می آید؟!

بیا که منکر مولا، اگر چه آزاد استبه عرصه گاه قیامت، اسیر می آید

بیا که منکر مولا، اگر چه پخته ولیهنوز از دهنش، بوی شیر می آید

علی همیشه بزرگ است، در تمام فصولامیر عشق، همیشه امیر می آید

 

مرتضی امیری اسفندقه

انتخاب اشعار: جواد هاشمی
[ ] | [ کلمات کلیدی ] : شعر-همیشه امیر-
[ مرتبط با ] : شعر
[ لینک های مرتبط : ] شعر قائم
ن : محمد مهدی واحدتی نیا
ت : سه شنبه 24 آبان 1390
 
 
 
محمد بن حسن عسکری (عج) آخرین امام از امامان دوازده گانه شیعیان است. در ١۵ شعبان سال ٢۵۵ هـ.ق در سامرا به دنیا آمد و تنها فرزند امام حسن عسکری (ع)، یازدهمین امام شعیان ما است. مادر آن حضرت نرجس (نرگس) است که گفته اند از نوادگان قیصر روم بوده است. «مهدی» حُجَت، قائم منتظر، خلف صالح، بقیه الله، صاحب زمان، ولی عصر و امام عصر از لقبهای آن حضرت است.