تبلیغات
پرتال قائم - ظهور، قیامت کوچک
 
 
 


ذكر تعجیل فرج،رمز نجات بشر است، مابرآنیم كه این ذكر جهانی بشود.

ظهور، قیامت کوچک


آیا تا به حال فکر کرده اید که تفاوت های دوران ظهور با دوران های دیگر حیات بشری چیست؟ در حالی که دوران هایی داشته ایم که امامان معصوم (ع) ظهور داشته اند، چرا فقط دوران حکومت حضرت مهدی (عج) چنین ویژگی های شاخصی دارد؟
به نظر می رسد، دوران ظهور حضرت مهدی (عج) که آن را با نام قیام و «قیامت» می شناسیم تشابه زیادی به دوران آخرت یا همان قیامت معروف دارد. برای مثال:آیا تا به حال فکر کرده اید که تفاوت های دوران ظهور با دوران های دیگر حیات بشری چیست؟ در حالی که دوران هایی داشته ایم که امامان معصوم (ع) ظهور داشته اند، چرا فقط دوران حکومت حضرت مهدی (عج) چنین ویژگی های شاخصی دارد؟
به نظر می رسد، دوران ظهور حضرت مهدی (عج) که آن را با نام قیام و «قیامت» می شناسیم تشابه زیادی به دوران آخرت یا همان قیامت معروف دارد. برای مثال:

1. ارتباط با عالم موازی:

در همین دنیای مادی خودمان بسیاری از موجودات هستند که به علت محدودیت های چشم ظاهر از دیدن آنها محروم شده ایم. هر چند بسیاری از انسان ها با تزکیه ی نفس ، چشم دیگری به جهان گشوده اند و با عوالم موازی ملاقات داشته اند.
در دوران ظهور، ارتباط با موجودات غیرمادی، راحت تر صورت می گیرد. ارتباط نزدیک تری بین جهان مادی و ماورائی ایجاد می شود که به سبب آن، رفت و آمد موجودات عوالم دیگر به دنیا راحت تر می شود.
یکی از شباهت های ظهور با قیامت هم همین سات. هر چند در قیامت، جهان به صورت بکپارچه در خواهد آمد و پرده و حجابی باقی نمی ماند با این حا می توان گفت، دوران قیام، نمونه ی کوچکی از آن دوران است.

2. شروع ناگهانی:

حضرت بقیة الله (ارواحنا له الفداء) در نامه ای به شیخ مفید فرمودند: «امر ظهور ما یکباره و ناگهانی است.» همین ویژگی درباره ی قیامت نیز وجود دارد. خداوند در آیه ی 31 سوره ی انعام فرمودند: «آنان که لقاء خدا را تکذیب کردند، زیان دیده اند و زمانی که قیامت ناگهان فرا می رسد می گویند: دریغا...»

3. جدایی حق از باطل:

همانطور که در دوران ظهور جبهه ی حق از باطل جدا می شوند و رو به روی هم صف آرایی می کنند، در قیامت نیز با وسعت بیشتری این کار صورت می گیرد و امام هر کس مشخص می شود؛ چه آن امام، خیر باشد و چه شر، تکلیف پیروانش را روشن می کند.
جالب اینجاست که در زمان ظهور به موجودی به نام «دابة الارض» اشاره شده است که در روایات، همان کسی است که مؤمن و کافر را از هم تفکیک می کند. در تعبیر، دابة الارض، امیر المؤمنین علی (ع) است. در قیامت نیز ملاک بهشتی شدن و دوزخی شدن، پذیرش ولایت حضرت علی (ع) است.

4. جزای اعمال

هرچند در دوران پیش از ظهور نیز خداوند برخی را به سزای نیک و بد اعمالشان می رساند، این مسئله در دوران ظهور، بروز بیشتری می یابد. برپایی محاکم برای مجازات برخی جنایتکاران تاریخ و محکوم کردن آنها به اشدّ مجازات از مصادیق همین بروز است.
زمانی که بهترین و بدترین مردم رجعت می کنند، دادگاهی الهی به داوری حضرت مهدی (عج) تشکیل می شود و کسانی که مسیری منحرف در دین خداوند ایجاد کرده اند، قصاص می شوند. در قیامت چنین تفیکی وجود ندارد و همه ی مردم با ریز و درشت اعمالشان نزد خداوند عادل حاضر می شوند و به جزای اعمال خود می رسند.

5. بازگشت رفتگان

یکی از باهت های ظهور با قیامت، رجعت و بازگشت مردگان است. البته در رجعت زمان ظهور همه ی مردم بازنمی گردند، و بازگشت آنها اجباری نیست در حالی که با دمیده شدن صور دوم اسرافیل (ع)، همه ی موجودات از نخستین تا آخرین آنها برانگیخته می شوند تا در محشر کبری حاضر گردند.

عالم ملکی ملکوتی

چنانچه دیدید، دوران ظهور، دورانی غیرقابل تصور است. قوانین آن با قوانین دنیای مادی متفاوت است و زندگی در آن دوران مانند غیبت و پیش از آن نیست. این دوران، دنیایی است که بین دنیای مادی و قیامت کبری قرار دارد. به همین خاطر ویژگی های آن بین دنیا و آخرت معلق و به تعبیری، «مُلکی ملکوتی» است.

مستور
[ ]
[ مرتبط با ] : مطالب
ن : محمد مهدی واحدتی نیا
ت : یکشنبه 6 شهریور 1390
 
 
 
محمد بن حسن عسکری (عج) آخرین امام از امامان دوازده گانه شیعیان است. در ١۵ شعبان سال ٢۵۵ هـ.ق در سامرا به دنیا آمد و تنها فرزند امام حسن عسکری (ع)، یازدهمین امام شعیان ما است. مادر آن حضرت نرجس (نرگس) است که گفته اند از نوادگان قیصر روم بوده است. «مهدی» حُجَت، قائم منتظر، خلف صالح، بقیه الله، صاحب زمان، ولی عصر و امام عصر از لقبهای آن حضرت است.